Medlems- och spelavgifter

Betalning:

Kontant eller swish, 123 141 62 21, eller till bankgirot: 724 - 4387

Årsavgift. Kronor 300:-

Spelavgift per gång: Kronor 40:-, eller rabattkort, 11 gånger Kronor 400:-

Barn,(upp till 14 år) i sällskap med vuxen, inga spelavgifter

Boende i Roslagsbostäder har under år 2022 en rabatt på 25% på dessa spelavgifter.

Spelavgift för ej medlemmar, per gång: Kronor 60:-