Skolavslutningen på torget.Under 2 timmar tog kön aldrig slut.Intresse finns men vi måste kanalisera den!